Αρχική σελίδα » Δράσεις & Πόροι

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΟΡΟΙ

 

Σε αυτές τις ιστοσελίδες ενημερώνεστε για τις δράσεις/δραστηριότητες (ημερίδες κ.λ.π.), τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και τα συνέδρια, τις έρευνες που έχει διεξάγει (αυτόνομα ή σε συνεργασία), τόσο τις παλαιότερες όσο και τις μελλοντικές, που γίνονται από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής  (Ε.Π.Π.). Ενημερώνεστε για το αρχείο με όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια, που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν, καθώς, και για τη διαχείριση των πόρων του Ε.Π.Π. και τις εκπαιδευτικές δράσεις του Τμήματος, που έχει υποστηρίξει οικονομικά από τους πόρους του.

Μέσα από την δεκαετή αυτή περίοδο υλοποίησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων, το Εργαστήριο (Ε.Π.Π.) έχει αποκτήσει την εμπειρία και τις γνώσεις για την επιτυχή σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση μικρών και μεγάλων προγραμμάτων, πάνω σε ένα ευρύ πεδίο παιδαγωγικών θεμάτων.

Επιλέξτε:

  1. Αρχείο επιμορφωτικών σεμιναρίων παρελθόντων ετών
  2. Συνέδρια
  3. Έρευνες
  4. Λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις (π.χ. ημερίδες)
  5. Διαχείριση πόρων και υποστήριξη δράσεων τρίτων

 

Το Ε.Π.Π. έχει εκδόσει έντυπο υλικό και έχει δημοσιεύσεις σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά θέματα, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.