Αρχική σελίδα » Δράσεις & Πόροι » Συνέδρια

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) έχει διοργανώσει συνέδρια και ημερίδες με θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα:

  1. Σε συνεργασία με το ΠΜΣ "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική" και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα:
    "Promoting New Forms of Work Organization and other Co-operative Arrangements for Competitiveness and Employability" - "Προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και άλλες συνεργατικές ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα".
    Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Aula) τον Ιανουάριο του 2004. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν. Περισσότερα θα βρείτε στον σύνδεσμο "Συνέδριο-2004".
  2. Επιστημονική διημερίδα-συνέδριο με τίτλο «Ποιότητα ζωής προσώπων με αναπηρία: Η συμβολή της Εκπαίδευσης – προβλήματα και προοπτικές» (Μάϊος 2007).
  3. Ημερίδα Τομέα Παιδαγωγικής με θέματα Παιδαγωγικού ενδιαφέροντος (Ιούνιος 2008).

 

Το Ε.Π.Π. υποστήριξε οικονομικά την πραγματοποίηση συνεδρίου από το Μ.Π.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Διαπολιτισμική Κατεύθυνση» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Ε.Κ.Π.Α.), και με δικούς του πόρους έγινε κατόπιν η έκδοση τόμου με τα πρακτικά του συνεδρίου (2011). Δείτε πληροφορίες για τον τόμο με τα πρακτικά στον σύνδεσμο "Δημοσιεύσεις".