Αρχική σελίδα » Δράσεις & Πόροι » Πόροι και υποστήριξη τρίτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΙΤΩΝ

 

Η διαχείριση των πόρων από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) γίνεται προς όφελος των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων, όπως και προς όφελος αντίστοιχων δράσεων του Τμήματος Φ.Π.Ψ. --.

Η προέλευση των πόρων, την τελευταία δεκαετία, είναι αποκλειστικά από τα χαμηλά δίδακτρα, που υπάρχουν για όσους συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Εργαστηρίου. Το Ε.Π.Π. δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλο εγχώριο ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Εργαστηρίου και για την εξυπηρέτηση άλλων δράσεων (π.χ. αναλώσιμα, υλικά υλοποίησης σεμιναρίων, φθορές και συντήρηση μηχανημάτων), καθώς και για τις αμοιβές των εισηγητών.

Μέσα από τα επιτυχημένα και διαχρονικά επιμορφωτικά σεμινάρια κατόρθωσε να εξοικονομήσει πόρους, οι οποίοι βοήθησαν σε άλλες δράσεις, όταν η τακτική χρηματοδότηση από τους αρμόδιους φορείς δεν ήταν επαρκής. Πέρα από τις επιμέρους αναφορές και την οικονομική υποστήριξη, οι οποίες αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ιστοσελίδες (π.χ. συνέδρια), έχει βοηθήσει με πολλαπλούς τρόπους την γενικότερη εκπαιδευτική ζωή του Τμήματος.

Ιδιαίτερα, κατά τα παρακάτω ακαδημαϊκά έτη, ενίσχυσε οικονομικά, από τους δικούς του αποκλειστικά πόρους, τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Παροχή εξοπλισμού στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2009) και των εξόδων συμμετοχής μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φ.Π.Ψ. σε συνέδριο στο εξωτερικό (Μόντρεαλ - Καναδάς) (Μάιος 2009).
  2. Παροχή εξόδων συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε συνέδρια εξωτερικού (Βαρκελώνη & Λουξεμβούργο) (Άνοιξη 2010).
  3. Υποστήριξη και χρηματοδότηση ηλεκτρονικής ψηφιοποίησης του Αρχείου Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. (Σεπτέμβριος 2007 έως Ιούλιος 2009).
  4. Οικονομική υποστήριξη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Ε.Κ.Π.Α.) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και 2014-2015.
  5. Οικονομική υποστήριξη για τη πραγματοποίηση ημερίδας από το "Μουσείο της Παιδείας" σε χώρο του Ε.Κ.Π.Α. (Οκτώβριος 2014).
  6. Προμήθεια βιβλίων, τα οποία διατέθηκαν στη συνέχεια για τις ανάγκες του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών (Ε.Κ.Π.Α.), το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  7. Προμήθεια επιστημονικών περιοδικών, τα οποία διατέθηκαν στη συνέχεια για τις ανάγκες του Σπουδαστηρίου του Τομέα Παιδαγωγικής (Φ.Π.Ψ.), το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  8. Οικονομική υποστήριξη σε ανάγκες του Π.Μ.Σ. "Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός", κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
  9. Οικονομική υποστήριξη σε ανάγκες εξοπλισμού του Π.Μ.Σ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης", κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

Το Ε.Π.Π. στοχεύει σε επιπλέον χρηματοδότηση, από εγχώριους ή ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και στην καλύτερη οργάνωση των επιμορφωτικών δράσεων του, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό που έχει αυτήν την στιγμή.

Στην κορυφή