Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Εξαρχόπουλο το 1922 με τον Νόμο 2905 και ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώην Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Σκοπός του Ε.Π.Π., σύμφωνα με τον ιδρυτή του, ήταν "η παντοειδής έρευνα και γνώσις του έλληνος παιδός και εφήβου από σωματικής, ψυχικής και ηθικής απόψεως και η θεραπεία και διάδοσις της επιστημονικής παιδαγωγικής εν Ελλάδι", καθώς και η εξοικείωση όλων των μελών της παιδαγωγικής κοινότητας με τις επιστημονικές μεθόδους της παιδαγωγικής έρευνας.

Από το έτος 2003, το Εργαστήριο δημιούργησε το δικό του χώρο στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής και έκτοτε έχει μια συνεχή και αδιάλειπτη εκπαιδευτική και παιδαγωγική προσφορά.

Την τελευταία δεκαετία, οι δράσεις, δραστηριότητες και επιμορφώσεις που υλοποιεί, στοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή της παιδαγωγικής επιστήμης και των σχετικών πεδίων αυτής. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και λοιπούς ενήλικες, οι οποίοι θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Οι δράσεις του έχουν, κυρίως, την μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, καθώς και διοργανώσεων ημερίδων και συνεδρίων. Σε αυτές τις δράσεις δίνεται έμφαση σε πρακτικές και βιωματικές εφαρμογές θεωριών και μεθοδολογιών, εκτός από θεωρητική διδασκαλία, παρέχοντας ευρύ πεδίο εφαρμογής στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Σήμερα, οι κυριότεροι στόχοι του Ε.Π.Π. είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η παιδαγωγική μόρφωση και άσκηση, η διάδοση των παιδαγωγικών γνώσεων στο ευρύ κοινό, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα θέματα της αγωγής.

Από τον Ιανουάριο 2003 τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής έχουν αναλάβει διαδοχικά:

  • Ιανουάριος 2003-Αύγουστος 2007, η Καθηγήτρια Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη.
  • Σεπτέμβριος 2007-Αύγουστος 2008, η Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λαμπράκη-Παγανού.
  • Σεπτέμβριος 2008-Αύγουστος 2013, ο Καθηγητής Γεώργιος Μάρκου.
  • Ιανουάριος 2014-Ιούνιος 2015, η Καθηγήτρια Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη.
  • Ιούλιος 2015 - Οκτώβριος 2021, ο Καθηγητής Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
  • Νοέμβριος 2021 - σήμερα, ο Καθηγητής Δημήτριος Φωτεινός.

 

Μάθετε περισσότερα για το Ε.Π.Π. επιλέγοντας από το μενού τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.