Αρχική σελίδα » Δράσεις & Πόροι » Ερευνες

ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής την τελευταία, περίπου, δεκαετία έχει πραγματοποιήσει έρευνες πάνω σε θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Ειδικότερα:

  1. Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004
    Πραγματοποίηση έρευνας με θέμα "Η αξιολόγηση της παρεχόμενης ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα". Είχε ως στόχο τη διατύπωση δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση με συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών από όλη την Ελλάδα.
  2. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
    Πραγματοποίηση έρευνας με θέμα "Πρόσφυγες και Συμβουλευτική στην Ελλάδα". Είχε ως στόχο την διερεύνηση του καθεστώτος των προσφύγων στην Ελλάδα και ειδικότερα ως προς τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, που προσφέρονται από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η έρευνα είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2004.

 

Στο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014), διεξάγεται και είναι σε εξέλιξη και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έρευνα με θέμα "Απαιτήσεις και προκλήσεις στο ρόλο του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού Β'θμιας εκπαίδευσης", στην οποία συμμετέχει το Ε.Π.Π. και αποτελεί συνεργασία των Τμημάτων Φ.Π.Ψ., Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον σύνδεσμο "Ερευνα".