Αρχική σελίδα » Δράσεις & Πόροι » Λοιπές δράσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής έχει συμμετάσχει ενεργά και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Αναφέρουμε ειδικότερα:

  1. Πανελλήνια διάσκεψη μελών ΔΕΠ, από όλα τα Τμήματα Παιδαγωγικών και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων, για θέματα παιδαγωγικής φύσεως και εκπαιδευτικής πολιτικής με τίτλο «Παιδαγωγική κατάρτιση και Διδακτική επάρκεια εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπαίδευσης» (Ιούνιος 2010).
  2. Έκδοση αναμνηστικού τόμου προς τιμήν του πρώην Αντιπρύτανη Ε.Κ.Π.Α. κ. Δανασσή-Αφεντάκη, στα πλαίσια τιμητικής εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάιος 2012).
  3. Υποστήριξη και συνδιοργάνωση διημερίδας του Μ.Π.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Ε.Κ.Π.Α.), με τίτλο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών - Διδακτική και Διδακτική Ασκηση στο Τμήμα Φ.Π.Ψ." (Οκτώβριος 2012).
  4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, υποστηρίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Προγράμματος "Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.)", το οποίο εγκρίθηκε και ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2014. Επίσης, στεγάζει προσωρινά τη Γραμματεία του Π.Π.Δ.Ε. στον χώρο του, μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος. Το Π.Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2030/25-07-2014 (τεύχ. Β').