Αρχική σελίδα » Σεμινάρια » Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, ανεξάρτητα από το ίδρυμα στο οποίο απέκτησαν το πτυχίο τους. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας, επαγγελματίες που θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, υπάλληλοι που ασχολούνται σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των σεμιναρίων, καθώς και κάθε ενήλικας που θεωρεί ότι θα επωφεληθεί από την θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή, δηλαδή άτομα που ΔΕΝ έχουν αποκτήσει ακόμα πτυχίο από κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι.).

 

  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στο σεμινάριο κατά τη συμφωνηθείσα ώρα έναρξης των μαθημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μαθημάτων και η επιτυχής παρακολούθησή τους. Επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος, θεωρείται η παρακολούθηση ποσοστού 90% της συνολικής διάρκειας. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων απουσιάζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του 10% του συνολικού χρόνου του προγράμματος και προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης, δεν εκδίδεται η σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου.

 

  • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ειδικότερα των βιωματικών σεμιναρίων (ομάδων ανάπτυξης κ.λ.π.) ανταλλάσσονται πληροφορίες και ενδεχομένως να έρχονται στην επιφάνεια ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η ανταλλαγή σ' ένα περιβάλλον εχεμύθειας και ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών των σεμιναρίων φροντίζουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σ' αυτό που γίνεται κάθε φορά. Τα κινητά παραμένουν κλειστά.

Επίσης, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, καθώς και η κατανάλωση φαγητού, καφέδων και αναψυκτικών εντός του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου.

 

  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ (όπου υπάρχουν)

Οι εργασίες βοηθούν την αφομοίωση της νέας γνώσης και εμπειρίας. Προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση και διατύπωση νέων ερωτημάτων για τον ερευνητή/εκπαιδευόμενο.

 

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογείται το επίπεδο αφομοίωσης νέων εμπειριών και γνώσεων. Η συμμετοχή σ' αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για την πορεία του σεμιναρίου, και καθιστά σαφείς τις διορθωτικές κινήσεις χρειάζεται να γίνουν.

 

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στο τέλος κάθε προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου.

Για την συμμετοχή στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Εργαστηρίου υπάρχει μια οικονομική συμμετοχή (ανάλογα με την συνολική διάρκεια του σεμιναρίου) από τον συμμετέχοντα. Το Εργαστήριο προσπαθεί, αυτή η οικονομική συμμετοχή (δίδακτρα) να είναι η μικρότερη δυνατή. Με τα χρήματα αυτά το Εργαστήριο καλύπτει έξοδα των εκπαιδευτών και λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μέρος των εσόδων δαπανάται για εκπαιδευτικές δράσεις και προσπάθειες, που δεν χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή, με σκοπό την εκπαιδευτική έρευνα και την προώθηση του παιδαγωγικού έργου του Εργαστηρίου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Υπάρχει η δυνατότητα, όπου αυτό είναι εφικτό, να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια άτομα από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (π.χ. άνεργοι κ.λ.π.) με μειωμένο κόστος.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται πριν την έναρξη του σεμιναρίου, μέσω κατάθεσης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε.). Η απόδειξη κατάθεσης των διδάκτρων της τράπεζας (καταθετήριο) προσκομίζεται στην 1η συνάντηση και παραδίδεται στον υπεύθυνο συλλογής.

Οι οδηγίες κατάθεσης στέλνονται με email, μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής αιτήσεων, σε όσους μέχρι τότε υπέβαλλαν δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση κάθε σεμιναρίου.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης (καταθετήριο) μπορεί να γίνει και μετά την έναρξη των μαθημάτων, όχι όμως μετά από το 3ο μάθημα. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν επιτρέπουν την καταβολή σε δόσεις για δίδακτρα έως 300 Ευρώ συνολικά.

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει και με την χρήση ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, εφιστούμε όμως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους να διαβάζουν πρώτα τις αναλυτικές οδηγίες, που στέλνει το Εργαστήριο με email σε όσους έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής.

Το πρωτότυπο καταθετήριο είναι απαραίτητο ώστε να εκδοθεί θεωρημένη απόδειξη είσπραξης των χρημάτων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για προσωπική χρήση, καθώς και της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, όταν θα ολοκληρώσετε το σεμινάριο.

Δεν υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης του σεμιναρίου από τον συμμετέχοντα.

Σε περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει με επιτυχία, για οποιοδήποτε λόγο, το σεμινάριο, έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο, ίσης οικονομικής συμμετοχής, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για οτιδήποτε σχετικά με διαδικαστικά θέματα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο.

Στην κορυφή