Αρχική σελίδα » Έρευνα » Περιγραφή

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2014

"Απαιτήσεις και προκλήσεις στο ρόλο του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξάγουν έρευνα σχετικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων τους.

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η επανασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του, η καταγραφή των αναγκών τους και η προσφορά υποστήριξης και ανανεωμένης γνώσης, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στο έργο που επιτελούν.  

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η συγκεκριμένη έρευνα προβαίνει:

α) στην αποτύπωση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων των προαναφερθέντων Τμημάτων, καθώς και των ομώνυμων Τμημάτων των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων,

β) την καταγραφή προβλημάτων, που ενδεχομένως αυτοί αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας (στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση).

Η έρευνα παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, από τα οποία αποφοίτησαν, και να διατυπώσουν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Ανοιξη του 2015, καθώς και στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο προσεχές μέλλον.

 

Ανοικτή Πρόσκληση

Αν έχετε αποφοιτήσει από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, θα σας παρακαλούσαμε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε. 

1η κατηγορία: Εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι, οι οποίοι έχουν μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια και εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέσω πρόσκλησης στο σχολείο σας, επιλέγετε: filosofiki.gooquest.com

2η κατηγορία: Εργαζόμενοι σε οποιονδήποτε κλάδο (εκτός δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων), αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι κ.λ.π., επιλέγετε: uoa.gooquest.com

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βρείτε στις παραπάνω διευθύνσεις.

Ευχαριστούμε.

Στην κορυφή