Αρχική σελίδα » ΠροβολήΕ

Προβολή

06.07.2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, μετά από την μακρόχρονη διακοπή των δράσεων μας λόγω, κυρίως, των έργων αναβάθμισης των χώρων μας, αλλά και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων (με εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

ξεκινάει νέος επιμορφωτικός κύκλος προγραμμάτων!

Οι προκηρύξεις-ανακοινώσεις, θα βγουν τις επόμενες ημέρες για όσα προγράμματα έχουμε λάβει ήδη έγκριση από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ε.Κ.Π.Α., ενώ όσα προγράμματα επιμόρφωσης έχουν κατατεθεί προς έγκριση ή θα κατατεθούν ως το Φθινόπωρο, θα βγουν στην ιστοσελίδα μας μόλις ληφθούν οι εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημείωση:

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι τον Αύγουστο του 2017 υπήρξε νέο νομοθετικό πλαίσιο, για όλα τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, σχετικά με το ΣΥΝΟΛΟ των προγραμμάτων επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης και επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, που διενεργούσαν διάφοροι φορείς εντός αυτών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε φορέας εντός ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, που διοργανώνει κάποιο πρόγραμμα από τα παραπάνω είδη, στο εξής θα τα διοργανώνει υπό την επίβλεψη, έλεγχο, έγκριση και εποπτεία του "Κέντρου Επιμόρφωσης κ Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)", που θα ιδρυθεί σε κάθε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.

Επομένως, μέχρι την ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη έγκριση του κανονισμού τους και των νέων διαδικασιών υλοποίησης κάθε είδους προγράμματος, τα οποία στο Ε.Κ.Π.Α. ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση στα τέλη του 2018, ΔΕΝ στάθηκε δυνατόν να ξεκινήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριό μας το 2018, παρά μόνο να ολοκληρωθεί τυχόν δράση που είχε ξεκινήσει πριν τις 08/2017.

Παράλληλα, κατέστη εφικτό και ξεκίνησαν την Ανοιξη 2018, με ολοκλήρωση στα τέλη 2019, τα απαραίτητα έργα που θα πρσφέρουν στο Εργαστήριο (Ε.Π.Π.) δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αίτημα πολλών συμμετεχόντων στο παρελθόν.

Καθώς σημαντικές διαδικασίες, σχετικά με την υλοποίηση των επιμορφωτικών μας δράσεων, δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν νωρίτερα, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα δική μας, οι απαραίτητες χρονοβόρες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την έγκριση από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. των νέων επιμορφώσεων είχαν ξεκινήσει τέλη 2019.