Αρχική σελίδα » ΠροβολήΕ

Προβολή

13.09.2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2018-2019

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι τον Αύγουστο του 2017 υπήρξε νέο νομοθετικό πλαίσιο, για όλα τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, σχετικά με το ΣΥΝΟΛΟ των προγραμμάτων επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης και επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, που διενεργούσαν διάφοροι φορείς εντός αυτών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε φορέας εντός ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, που διοργανώνει κάποιο πρόγραμμα από τα παραπάνω είδη, στο εξής θα τα διοργανώνει υπό την επίβλεψη, έλεγχο, έγκριση και εποπτεία του "Κέντρου Επιμόρφωσης κ Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)", που θα ιδρυθεί σε κάθε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.

Επομένως, μέχρι την ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη έγκριση του κανονισμού τους και των νέων διαδικασιών υλοποίησης κάθε είδους προγράμματος, τα οποία στο Ε.Κ.Π.Α. ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση στα τέλη του Α' εξάμηνου του 2018, ΔΕΝ στάθηκε δυνατόν να ξεκινήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριό μας το 2017-2018, παρά μόνο να ολοκληρωθεί τυχόν δράση που είχε ξεκινήσει πριν τις 08/2017.

Παράλληλα, κατέστη εφικτό και ξεκίνησαν την Ανοιξη 2018 και συνεχίζονται, με ολοκλήρωση στις τέλη 2019, τα απαραίτητα έργα που θα πρσφέρουν στο Εργαστήριο (Ε.Π.Π.) δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αίτημα πολλών συμμετεχόντων στο παρελθόν.

Καθώς σημαντικές διαδικασίες, σχετικά με την υλοποίηση των επιμορφωτικών μας σεμιναρίων, δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν νωρίτερα, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα δική μας (αφορούσε συγκεκριμένα το θέμα των εκπαιδευτών, το οποίο λύθηκε αρχές Ιουλίου 2018(!) με καθυστέρηση), οι απαραίτητες χρονοβόρες ενέργειες, που πρέπει να γίνουν για την έγκριση από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. των νέων σεμιναρίων, μόλις ξεκινούν και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν για νεότερες ανακοινώσεις εντός του Χειμώνα.

Ευχαριστούμε και από αρχές του 2020 θα είμαστε έτοιμοι και με νέες σύγχρονες δυνατότητες!