Αρχική σελίδα » ΠροβολήΕ

Προβολή

02.03.2017

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-Σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία

Μετά και τη πάροδο της ημερομηνίας παράτασης της λήξης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο, σας ενημερώνουμε ότι:

για το σεμινάριο:  "Σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία", 

ΔΕΝ έχει συμπληρωθεί τμήμα και  γίνεται διερεύνηση εάν μπορεί να δοθεί δεύτερη και τελική παράταση.

(update 2/3) - Η τελική απόφαση, μετά από επικοινωνία και με τους εκπαιδευτές, είναι ότι ΔΕΝ μπορεί να δοθεί και άλλη παράταση και το σεμινάριο ΔΕΝ θα ξεκινήσει λόγω μικρής συμμετοχής.