Αρχική σελίδα » ΠροβολήΕ

Προβολή

10.03.2017

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας)

(UPDATE 10/3) - Η τελική απόφαση είναι ότι το σεμινάριο ΔΕΝ θα ξεκινήσει και θα προκηρυχθεί πάλι για Φθινόπωρο, καθώς δεν μπορεί να συγκροτηθεί τμήμα με τις υπάρχουσες συμμετοχές και δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί μια τελική παράταση.

Μετά τη πάροδο και της ημερομηνίας λήξης της παράτασης υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο, σας ενημερώνουμε ότι:

Για το σεμινάριο:  "Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας-Στατιστική Ανάλυση (SPSS)", 

ΔΕΝ υπάρχει ο ικανός αριθμός συμμετοχών για τη συγκρότηση τμήματος και εξετάζεται η δυνατότητα μιας ολιγοήμερης τελικής παράτασης.